Zobacz nasz profil na facebook

Co warto wiedzieć, zanim oddamy hakowiec do konserwacji?

Bezproblemowa eksploatacja urządzeń wynika z regularnie przeprowadzanych prac, mających na celu zadbanie o ich stan. Przeprowadzanie konserwacji to również zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas pracy. Aby uniknąć negatywnych skutków związanych z zaniedbaniem urządzeń, należy pamiętać o ich regularnym serwisie.

Jak często należy konserwować hakowce?

Jej celem jest sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania sprzętu oraz upewnienie się, że wszystkie elementy działają bez zarzutu. Są to prace okresowe, niemniej jednak najlepiej sugerować się informacjami, które podaje producent w załączonej do urządzenia instrukcji. Zaleca się, aby wykonywane były nie rzadziej niż raz w roku. To optymalny okres, który pozwoli na utrzymanie urządzeń w nienagannej kondycji. Podczas przeprowadzanych czynności, serwisant eliminuje wszelkie usterki poprzez ich naprawę lub wymianę części.

Konserwacja hakowców - co obejmuje?

To skomplikowany i wieloetapowy proces, który obejmuje sprawdzenie stanu technicznego urządzenia według zaleceń producenta. Czynności składają się m.in. ze smarowania i czyszczenia hakowca. Ponadto, wykonywane są również czynności nastawcze i ewakuacyjne. W razie konieczności możliwa jest również naprawa lub wymiana różnego rodzaju elementów. Z reguły następuje to, gdy długo niewymieniane części ulegają zużyciu eksploatacyjnemu lub awarii. Wszystkie prace dokonane na urządzeniu zostają spisane w specjalnym dzienniku, a wszelkie nieprawidłowości ujawnione podczas prac konserwacyjnych zostają niezwłocznie przekazane właścicielowi hakowca.

Urząd Dozoru Technicznego

Ze względu na swój techniczny charakter, niezależnie od terminów przeglądów podanych w książeczce rejestracyjnej, hakowce podlegają również badaniom zwyczajnym wykonywanych przez UDT. Pozytywny wynik badań zostaje odnotowany w owej książeczce. Jest to gwarancja, że urządzenie jest gotowe do dalszej eksploatacji. Natomiast wszelkie niezgodności są również opisane, wraz z zaleceniem wykonania koniecznych prac eliminujących zauważone w trakcie badań usterki.
i-King | Poznańska 39, Słupsk 76-200 | Województwo pomorskie | tel: 598425777 | mail: biuro@i-king.pl | NIP: 8393045899 | REGON: 220894990 © KING. Wykonanie: